TƯ VẤN HỖ TRỢ

 
Hotline     :  0913 216 333
Kỹ thuật   :  0945 066 333
 
 

Hệ thống thang tải giường bệnh

Hotline : 0913 216 333

Kỹ Thuật : 0945 066 333

HỆ THỐNG THANG TẢI GIƯỜNG BỆNH - BẢN VẼ KỸ THUẬT

 

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THANG TẢI GIƯỜNG BỆNH

THANG TẢI GIƯỜNG BỆNH CÓ PHÒNG MÁY

THANG TẢI GIƯỜNG BỆNH KHÔNG PHÒNG MÁY